App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit

PERSBERICHT- 4 september 2017
Zilverberg advies, AVIH en BVOR

De biomassa- en houtketen denkt en rekent in verschillende eenheden bij houtige biomassa. Kubieke meters, tonnen, stapelmeters en dan ook nog van verschillende droogte, houtsoort en vorm: haardblokken, rondhout, chips, enzovoort. Dat maakt de communicatie over hoeveelheden en prijzen lastig. Koop je hout voor 60 euro per ton met een vochtigheid van 30 % (M30), dan is dat bijvoorbeeld heel wat meer energie voor je geld, dan bij een partij vers hout met een vochtigheid van 50% (M50) voor dezelfde prijs. Om het inzicht en de communicatie te vergemakkelijken liet een aantal partijen van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap een app ontwikkelen.

E-land op de mobiel


“App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit” verder lezen

Wat als?: een gelijk speelveld SDE+

Een kans voor ‘lokaal voor lokaal’. Een kans voor het landschap!

Er is SDE+ subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En sinds 2015 ook voor houtverwarmingsketels met een opgesteld vermogen >500 kW. Voor houtketels kleiner dan <500 kW was die er tot nu toe niet. Stel er is een gelijk speelveld voor SDE+. Een gelijk speelveld voor lokale biomassa voor lokale energieopwekking zou zeer wenselijk zijn. In de eerste plaats omdat het eerlijk is en omdat het kans geeft voor lokale werkgelegenheid en duurzaam bos- en landschapsonderhoud.

Voorwaarde is dan wel dat de biobrandstof hoogwaardiger toepassingen niet verdringt en voortkomt uit aantoonbaar duurzaam beheer of uit reststromen. “Wat als?: een gelijk speelveld SDE+” verder lezen