Wat als?: een gelijk speelveld SDE+

Een kans voor ‘lokaal voor lokaal’. Een kans voor het landschap!

Er is SDE+ subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En sinds 2015 ook voor houtverwarmingsketels met een opgesteld vermogen >500 kW. Voor houtketels kleiner dan <500 kW was die er tot nu toe niet. Stel er is een gelijk speelveld voor SDE+. Een gelijk speelveld voor lokale biomassa voor lokale energieopwekking zou zeer wenselijk zijn. In de eerste plaats omdat het eerlijk is en omdat het kans geeft voor lokale werkgelegenheid en duurzaam bos- en landschapsonderhoud.

Voorwaarde is dan wel dat de biobrandstof hoogwaardiger toepassingen niet verdringt en voortkomt uit aantoonbaar duurzaam beheer of uit reststromen. “Wat als?: een gelijk speelveld SDE+” verder lezen

BOOMapp: landschap beheren met de tablet

Beheren op maat met BOOMapp, een oplossing voor efficiënt beheer
Landschapselementen liggen versnipperd in het landschap: een knotwilg, een poel, een houtwal. Vaak in bezit van meerdere eigenaren. Dat maakt het een uitdaging om efficiënt te beheren, en om bijvoorbeeld de aannemer aan te sturen.  Met BOOMapp gaat het een stuk makkelijker.
De beheerder geeft voor elk element aan wat het streefbeeld is, en welke beheermaatregelen daarvoor nodig zijn. De aannemer kan dit online raadplegen en aangeven dat hij het werk heeft uitgevoerd!

“BOOMapp: landschap beheren met de tablet” verder lezen