Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa

PERSBERICHT-6 september 2017

 

 

De vraag naar houtige biobrandstoffen en –grondstoffen groeit, gedreven door de klimaatdoelen en de ontwikkeling naar de ‘biobased economy’. Maar, hoeveel emissie van broeikasgassen is er eigenlijk in de voortbrengingsketens van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen zelf?  De werkgroep CO2 emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap start een project om dit inzichtelijk te maken. Daarbij worden Europese spelregels gevolgd over wat wel en niet meetelt.
“Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa” verder lezen

App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit

PERSBERICHT- 4 september 2017
Zilverberg advies, AVIH en BVOR

De biomassa- en houtketen denkt en rekent in verschillende eenheden bij houtige biomassa. Kubieke meters, tonnen, stapelmeters en dan ook nog van verschillende droogte, houtsoort en vorm: haardblokken, rondhout, chips, enzovoort. Dat maakt de communicatie over hoeveelheden en prijzen lastig. Koop je hout voor 60 euro per ton met een vochtigheid van 30 % (M30), dan is dat bijvoorbeeld heel wat meer energie voor je geld, dan bij een partij vers hout met een vochtigheid van 50% (M50) voor dezelfde prijs. Om het inzicht en de communicatie te vergemakkelijken liet een aantal partijen van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap een app ontwikkelen.

E-land op de mobiel


“App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit” verder lezen

Samenwerken met BOOM voor het landschap en de bio-economie

Ervaringen in Noorbeek en Eckelrade (Zuid-Limburg)

In Noorbeek en Eckelrade is in de wintermaanden van ’16/’17 ervaring opgedaan met het webbased, geo gerefereerd, beheerprogramma BOOM.  Coöperatie voor agrarisch natuurbeheer Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies deden mee.

Efficiënt en zorgvuldig beheer van kleine landschapselementen is niet eenvoudig: er zijn veel eigenaren en het zijn veel kleine elementen. Hetzelfde geldt voor kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van de materialen die hierbij vrijkomen. We staan nog aan het begin, maar is al wel duidelijk zicht op de voordelen.

“Samenwerken met BOOM voor het landschap en de bio-economie” verder lezen

Wat als?: een gelijk speelveld SDE+

Een kans voor ‘lokaal voor lokaal’. Een kans voor het landschap!

Er is SDE+ subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En sinds 2015 ook voor houtverwarmingsketels met een opgesteld vermogen >500 kW. Voor houtketels kleiner dan <500 kW was die er tot nu toe niet. Stel er is een gelijk speelveld voor SDE+. Een gelijk speelveld voor lokale biomassa voor lokale energieopwekking zou zeer wenselijk zijn. In de eerste plaats omdat het eerlijk is en omdat het kans geeft voor lokale werkgelegenheid en duurzaam bos- en landschapsonderhoud.

Voorwaarde is dan wel dat de biobrandstof hoogwaardiger toepassingen niet verdringt en voortkomt uit aantoonbaar duurzaam beheer of uit reststromen. “Wat als?: een gelijk speelveld SDE+” verder lezen

BOOMapp: landschap beheren met de tablet

Beheren op maat met BOOMapp, een oplossing voor efficiënt beheer
Landschapselementen liggen versnipperd in het landschap: een knotwilg, een poel, een houtwal. Vaak in bezit van meerdere eigenaren. Dat maakt het een uitdaging om efficiënt te beheren, en om bijvoorbeeld de aannemer aan te sturen.  Met BOOMapp gaat het een stuk makkelijker.
De beheerder geeft voor elk element aan wat het streefbeeld is, en welke beheermaatregelen daarvoor nodig zijn. De aannemer kan dit online raadplegen en aangeven dat hij het werk heeft uitgevoerd!

“BOOMapp: landschap beheren met de tablet” verder lezen