E-land

Onder de naam E-land, Energie van het land ontwikkelen KandT management (energie en modellen) en Zilverberg advies (bos- en landschap) rekenhulpen voor het ‘vertalen in getallen’ van de keten van houtige biobrandstoffen en – grondstoffen.

Transparantie en inzicht door ‘Vertalen in getallen’ ondersteunt u bij het maken van strategische keuzes en afspraken in de keten en de regio. De instrumenten zijn door de -praktijk-gebruiker zelfstandig of met ons toe te passen. Vraag naar de mogelijkheden.

E-land kijkt naar Process, People, Planet en Profit.

Process    hoeveelheden in m3, tonnen, GJ/MWh;
Planet      CO2eq-emissie;
People      werkgelegenheid;
Profit        kosten en opbrengsten.

Biomass calculation tool students
Rekenen met E-land in het Onderwijs

Biomass calculation tool van E-land

  • Snel omrekenen van hoeveelheden in andere eenheden,  euro’s, vastgelegd CO2, energiewaarde in fossiel met de  E-Land HOUT app.
  • E-land werkt met de makers van webbased, GIS applicatie  Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) aan toepassingen bij BOOM om het inzamelen en vermarkten van bij het beheer vrijkomende  biobased (rest)producten uit het landschap te vergemakkelijken. Duurzaam beheer staat centraal.
  • Gedetailleerde analyse van de logistieke keten voor alle activiteiten van oogsten, transporteren, opslaan en bewerken met Front-end.
  • Gedetailleerd doorrekenen van een businesscase ‘verwarmen op hout’. Snelle analyse voor variabele randvoorwaarden met E-land warmte. Ook mogelijk in combinatie met fossiele back-up, warmtepomp, of besparen. Is er verdienruimte in de totale businesscase, dan is die er ook voor de ketenpartijen.

Uitgangspunt van E-land is een duurzaam bos- en landschapsbeheer, met aandacht voor culturele-, natuur- en andere waarden.