E-land

E-land – voor ‘vertalen in getallen’ van ketens voor houtige biobrandstof en -grondstof

Onder de naam E-land, Energie van het land ontwikkelen KandT management (energie en modellen) en Zilverberg advies (bos- en landschap) rekenhulpen voor het ‘vertalen in getallen’ van de keten van houtige biobrandstoffen en – grondstoffen.

Transparantie en inzicht door ‘Vertalen in getallen’ ondersteunt u bij het maken van strategische keuzes en afspraken in de keten en de regio. De instrumenten zijn door de -praktijk-gebruiker zelfstandig of met ons toe te passen. Vraag naar de mogelijkheden.

E-land kijkt naar Process, People, Planet en Profit.

Process    hoeveelheden in m3, tonnen, GJ/MWh;
Planet      CO2eq-emissie;
People      werkgelegenheid;
Profit        kosten en opbrengsten.

Uitgangspunt van E-land is een duurzaam bos- en landschapsbeheer, met aandacht voor culturele-, natuur- en andere waarden.