E-land

E-land – voor ‘vertalen in getallen’ van ketens voor houtige biobrandstof en -grondstof

Onder de naam E-land, Energie van het land ontwikkelen KandT management (energie en modellen) en Zilverberg advies (bos- en landschap) rekenhulpen voor het ‘vertalen in getallen’ van de keten van houtige biobrandstoffen en – grondstoffen.

Transparantie en inzicht door ‘Vertalen in getallen’ ondersteunt u bij het maken van strategische keuzes en afspraken in de keten en de regio. De instrumenten zijn door de -praktijk-gebruiker zelfstandig of met ons toe te passen. Vraag naar de mogelijkheden.

E-land kijkt naar Process, People, Planet en Profit.

Process    hoeveelheden in m3, tonnen, GJ/MWh;
Planet      CO2eq-emissie;
People      werkgelegenheid;
Profit        kosten en opbrengsten.

Biomass calculation tool students
Rekenen met E-land in het Onderwijs

Rekentools van E-land

 • E-land HOUT
  Met E-land HOUT rekent u snel en gemakkelijk hoeveelheden en prijzen van houtige biomassa om in andere eenheden.  Daarnaast wordt de vastgelegde CO2 in het hout en de vergelijkbare energiewaarde in diverse soorten fossiele brandstof berekend.
 • E-land CO2
  E-land CO2 is een Excel rekentool waarmee de gebruiker voor de eigen toeleveringsketen van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen de CO2-emissie berekent. Er wordt gerekend tot aan de poort van de afnemer. Het resultaat kan als geprinte verklaring met een partij biomassa worden meegegeven.
  De rekentool volgt de systematiek van Europese rekenregels voor CO2-emissiefactoren, en beoogt deze praktisch toepasbaar te maken voor de ondernemer werkzaam in ketens van Nederlandse houtige biobrandstoffen en -grondstoffen. De rekentool is ontwikkeld in de opdracht van de AVIH, in samenwerking met de BVOR.
 • E-land warmte
  E-land warmte is voor het gedetailleerd doorrekenen van een businesscase ‘verwarmen op hout’. Met de rekentool kunnen snelle analyses worden gemaakt voor variabele randvoorwaarden. Het is mogelijk te rekenen in combinatie met fossiele back-up, warmtepomp, of besparen. Is er verdienruimte in de totale businesscase, dan is die er ook voor de ketenpartijen.
 • E-land Front-end
  Een Excel rekentool voor een gedetailleerde analyse van de logistieke keten voor alle activiteiten van oogsten, transporteren, opslaan en bewerken voor people, planet, prof.

Daarnaast,

werkt met de makers van webbased, GIS applicatie  Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) aan toepassingen om het inzamelen en vermarkten van bij het beheer vrijkomende  biobased (rest)producten uit het landschap te vergemakkelijken. Duurzaam beheer staat centraal bij BOOM.

Uitgangspunt van E-land is een duurzaam bos- en landschapsbeheer, met aandacht voor culturele-, natuur- en andere waarden.