E-land HOUT

E-land HOUT app

E-land omrekenapp houtige biomassa op de mobiel

Voor inzicht in:

  • de beschikbare of benodigde hoeveelheid van de houtige biomassa.
  • de prijs van het hout in € per m3, per ton of per energiewaarde.
  • de vastgelegde CO2 in het hout.
  • de energiewaarde van het hout vertaald in m3 aardgas, liters vloeibaar propaan of – huisbrandolie.

Voer in:

  • Eigenschappen van de houtige biomassa (houtsoort, vochtigheid, chips, pellets, blokken),
  • Hoeveelheid in ton, m3 of energiewaarde (kWh of GJ) 
  • Prijs.

En, de app rekent  de houtige biomassa automatisch om naar elke gewenste andere eenheid.

Dat is handig, want in de keten van houtige biomassa worden veel verschillende eenheden gebruikt.

Meer weten? Zelf meten?Kijk bij achtergrond en bronnen  voor uitleg van de begrippen en voor de achtergrond van de kengetallen, richtwaarden en gemiddelde praktijkcijfers waarmee wordt gerekend. U leest er ook hoe u eigenschappen, zoals de houtvochtigheid (M) of de conversiefactor, zelf kunt meten.

Achtergrond, begrippenlijst en databronnen voor houtige biomassa bij omrekenapp eenheden, prijzen en CO2 E-land

De kengetallen, richtwaarden of gemiddelde praktijkcijfers sluiten zoveel mogelijk aan op de Nederlandse praktijk. Let dus op!: Uw praktijk kan afwijken. Hout is immers een natuurproduct en het gaat om mensenwerk.