E-land CO2

E-land CO2,
voor het berekenen van CO2-emissiefactoren voor Nederlandse houtige biobrandstoffen en -grondstoffen.

Met de rekentool E-land CO2  berekent de gebruiker de CO2-emissie voor de eigen toeleveringsketen van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen . Dit gebeurt door het verbruik aan energie (en enkele andere gegevens) per proces- en transportstap in de Excel rekentool in te voeren. Daarmee wordt per ketenstap de bijbehorende broeikasgasemissie berekend. Er wordt gerekend tot aan de poort van de afnemer.
Het resultaat kan als geprinte verklaring met een partij biomassa worden meegegeven.

<strong>E-land CO2, klik voor downloaden</strong>.
E-land CO2, klik voor downloaden. * De Excel werkt niet goed op een Mac.

Download voor gebruik altijd eerst de actuele versie van E-land CO2!
Immers de CO2-emissiefactoren van energiebronnen waarmee in E-land CO2 wordt gerekend worden periodiek ‘geüpdate’.

In de rekentool is een tabblad met toelichting voor de gebruiker, en deze gebruikershandleiding  (klik voor download) leidt u door de stappen in de rekentool.


Europese rekenregels

De rekentool volgt de systematiek van Europese rekenregels voor CO2-emissiefactoren, en beoogt deze praktisch toepasbaar te maken voor de ondernemer werkzaam in ketens van Nederlandse houtige biobrandstoffen en -grondstoffen.

In de rekentool kan de gebruiker kiezen voor het volgen van de CO2-emissiefactoren van BioGrace-II of voor het volgen van de lijst van CO2emissiefactoren.nl 

  1. Volgt de gebruiker BioGrace-II, dan voldoet het resultaat aan de voorschriften van BioGrace-II en kan het resultaat worden gebruikt in Biograce-II.
  2. Volgt de gebruiker die van www.CO2emissiefactoren.nl dan is er een uitgebreidere keuze uit energiebronnen en brandstoffen. Bijvoorbeeld een ander type aandrijving dan diesel voor ‘zeven’ of ‘chippen’ of ‘transport’, zoals elektrisch of op waterstof. En de gebruiker kan kiezen voor zonne- of windstroom.

De rekentool is ontwikkeld in de opdracht van de AVIH, in samenwerking met de BVOR.

Disclaimer
AVIH, Zilverberg advies en KandT management stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de E-land CO2-rekentool.