Aan de slag

De instrumenten zijn zelfstandig of met met hulp van ons toe te passen.

 • E-land HOUT
  Met E-land HOUT rekent u snel en gemakkelijk hoeveelheden en prijzen van houtige biomassa om in andere eenheden.  Daarnaast wordt de vastgelegde CO2 in het hout en de vergelijkbare energiewaarde in diverse soorten fossiele brandstof berekend.
 • E-land CO2
  E-land CO2 is een Excel rekentool waarmee de gebruiker voor de eigen toeleveringsketen van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen de CO2-emissie berekent. Er wordt gerekend tot aan de poort van de afnemer. Het resultaat kan als geprinte verklaring met een partij biomassa worden meegegeven.
  De rekentool volgt de systematiek van Europese rekenregels voor CO2-emissiefactoren, en beoogt deze praktisch toepasbaar te maken voor de ondernemer werkzaam in ketens van Nederlandse houtige biobrandstoffen en -grondstoffen. De rekentool is ontwikkeld in de opdracht van de AVIH, in samenwerking met de BVOR.
 • E-land warmte
  E-land warmte is voor het gedetailleerd doorrekenen van een businesscase ‘verwarmen op hout’. Met de rekentool kunnen snelle analyses worden gemaakt voor variabele randvoorwaarden. Het is mogelijk te rekenen in combinatie met fossiele back-up, warmtepomp, of besparen. Is er verdienruimte in de totale businesscase, dan is die er ook voor de ketenpartijen.
 • E-land Front-end
  Een Excel rekentool voor een gedetailleerde analyse van de logistieke keten voor alle activiteiten van oogsten, transporteren, opslaan en bewerken voor people, planet, prof.

Uitgangspunt van E-land is een duurzaam bos- en landschapsbeheer, met aandacht voor culturele-, natuur- en andere waarden.

Met de makers van het beheerprogramma Beheer en Onderhoud op Maat (BOOM)  voor landschapsbeheer wordt gewerkt aan het structureren van het inzamelen en het bijeenbrengen van vraag en aanbod van reststromen.
Het in detail aansturen van duurzaam beheer staat bij BOOM op nummer één!