E-land Warmte

E-land Warmte
E-land warmte is een rekenhulp gemaakt voor het onderzoeken van de haalbaarheid van ‘verwarmen op hout’.  Hierbij kunnen alternatieve scenario’s ‘voor ‘verwarmen op hout’ worden vergeleken.  E-land vergelijkt sowieso met een fossiel referentie scenario. Daarnaast nemen we met een beetje kunst- en vliegwerk ook besparingsmaatregelen of andere warmtebronnen mee.

We nemen uw plannen graag met u door. Neem hiervoor contact op met E-land. E-land warmte wordt ook gebruikt voor een snelle analyse van het functioneren van een bestaande biomassaketel. E-land warmte is laagdrempelig en we maken een mooie uitdraai van de resultaten.

Inzicht in  getallen is van belang voor het maken van strategische beslissingen. Met E-land Warmte beantwoordt u kleinere of grotere vragen over kosten en baten, hoeveelheden, CO2-reductie of werkgelegenheid. De gegevens worden in detail ingevoerd en E-land warmte geeft overzichtelijk resultaat per ketenstap en voor het totale keten.

E-land geeft resultaat voor:
Process    hoeveelheden in m3, tonnen, GJ/MWh;
Planet      CO2eq-emissie;
People      werkgelegenheid;
Profit        kosten en opbrengsten.

Voor profit berekent E-land Warmte de jaarlijkse kosten en baten, evenals de integrale kosten en baten voor de levensduur van de biomassaketel. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verwachte onderhoudskosten, of prijsontwikkelingen van biomassa.​


E-land heeft diverse analyse-instrumenten, zoals de gevoeligheidsanalyse. Wat is het effect als één parameter verandert of meer parameters tegelijk?: bijvoorbeeld de prijs van biomassa, de gasprijs, de investeringskosten van de biomassaketel of de warmteprijs?

In dit voorbeeld is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor variatie in de  jaarlijkse warmtevraag. Het resultaat is direct zichtbaar. Groen is scenario ‘hout’, rood is scenario ”aardgas’. Je ziet in dit specifiek geval, dat bij een kleinere warmtevraag, de relatief grote investering voor de houtketel harder doortikt in de kosten voor warmteopwekking per Gigajoule.

Als er verdienruimte in de totale businesscase, dan is die ook mogelijk voor de voor de ketenpartijen.  Inzicht in getallen draagt  bij aan een goede samenwerking.