E-land Front-end

E-land Front-end

E-land Front-end is een rekenhulp voor de activiteiten in de voortbrengingsketen van houtige biobrandstoffen/-grondstoffen.

E-land geeft resultaat voor:
Process    hoeveelheden in m3, tonnen, GJ/MWh;
Planet      CO2eq-emissie;
People      werkgelegenheid;
Profit        kosten en opbrengsten.

Gedetailleerde invoer van gegevens en overzichtelijk resultaat per ketenstap en voor het totale keten, en per eenheid naar keuze. Per m3, ton, GJ, kWh.

  Resultaat direct zichtbaar in beeldende grafieken