Geo met BOOMapp

BOOMapp is een webbased, GIS applicatie ter ondersteuning van efficiënt en duurzaam beheer van het landschap. Het geeft overzicht van –selecties van- gegevens gekoppeld aan kaarten. Het is een managementinstrument bij het bepalen van beheerdoelen, het maken van beheerplannen, het coördineren van de uitvoering, de monitoring en de administratie van het beheer.

E-land werkt met Freijaman BV aan toepassingen bij BOOM om het inzamelen en vermarkten van bij het beheer vrijkomende  biobased (rest)producten uit het landschap te vergemakkelijken. Met BOOM krijg je inzicht hoeveel, wat en wanneer vrijkomt. Zo kun je beter aanbieden op de markt.​

Samenwerken in de regio en in de keten

Vanwege de kleine schaal, verspreide locaties, vele typen landschapselementen en vele eigenaren is efficiënt beheer vaak lastig. BOOM is een instrument om efficiënt en gebruiksvriendelijk samen te werken, met gebiedspartijen: o.a. (terrein)eigenaren, beheerders, aannemers, vrijwilligersgroepen, aan duurzaam beheer van bos en landschapselementen. BOOM biedt de mogelijkheid tot efficiënte samenwerking op basis van dezelfde kaart(en) en dezelfde database. Ook in het veld is ‘up to date’ informatie voor iedereen met autorisatie beschikbaar. Per element kan bijvoorbeeld de ‘historie’ worden bekeken van beheer. Door autorisatie krijgt een gebruiker toegang tot BOOM via het webportaal. Autorisatie kan worden toegekend op verschillende niveaus. Door het toekennen van autorisatieniveaus kan de beheerder bepalen tot welke informatie de andere partijen toegang hebben en welke mutaties ze kunnen maken in de database.
Vertrouwen is een belangrijk sleutelwoord voor samenwerken in de regio en de keten.  Een goed georganiseerde planning en inzicht in processen, en getallen draagt daaraan bij.

Lees meer in het Blog artikel en op de website van BOOM.

Duurzaam beheer is uitgangspunt

​De doelstelling voor duurzaam beheer en de beheercyclus  zijn uitgangspunt in BOOM en worden bepaald door de beheerder. Aansturing van het beheer kan tot op hoog detailniveau, en daarmee kan speciale aandacht worden gegeven aan de pareltjes in het landschap Dat neemt een hoop zorgen weg bij landschapsbeheerders voor het oogsten van de biomassa.