Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa

PERSBERICHT-6 september 2017

 

 

De vraag naar houtige biobrandstoffen en –grondstoffen groeit, gedreven door de klimaatdoelen en de ontwikkeling naar de ‘biobased economy’. Maar, hoeveel emissie van broeikasgassen is er eigenlijk in de voortbrengingsketens van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen zelf?  De werkgroep CO2 emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap start een project om dit inzichtelijk te maken. Daarbij worden Europese spelregels gevolgd over wat wel en niet meetelt.
“Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa” verder lezen

Wat als?: een gelijk speelveld SDE+

Een kans voor ‘lokaal voor lokaal’. Een kans voor het landschap!

Er is SDE+ subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En sinds 2015 ook voor houtverwarmingsketels met een opgesteld vermogen >500 kW. Voor houtketels kleiner dan <500 kW was die er tot nu toe niet. Stel er is een gelijk speelveld voor SDE+. Een gelijk speelveld voor lokale biomassa voor lokale energieopwekking zou zeer wenselijk zijn. In de eerste plaats omdat het eerlijk is en omdat het kans geeft voor lokale werkgelegenheid en duurzaam bos- en landschapsonderhoud.

Voorwaarde is dan wel dat de biobrandstof hoogwaardiger toepassingen niet verdringt en voortkomt uit aantoonbaar duurzaam beheer of uit reststromen. “Wat als?: een gelijk speelveld SDE+” verder lezen