Wat als?: een gelijk speelveld SDE+

Een kans voor ‘lokaal voor lokaal’. Een kans voor het landschap!

Er is SDE+ subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En sinds 2015 ook voor houtverwarmingsketels met een opgesteld vermogen >500 kW. Voor houtketels kleiner dan <500 kW was die er tot nu toe niet. Stel er is een gelijk speelveld voor SDE+. Een gelijk speelveld voor lokale biomassa voor lokale energieopwekking zou zeer wenselijk zijn. In de eerste plaats omdat het eerlijk is en omdat het kans geeft voor lokale werkgelegenheid en duurzaam bos- en landschapsonderhoud.

Voorwaarde is dan wel dat de biobrandstof hoogwaardiger toepassingen niet verdringt en voortkomt uit aantoonbaar duurzaam beheer of uit reststromen. “Wat als?: een gelijk speelveld SDE+” verder lezen